Anasayfa Forum Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et
Go Back   NURUNALANUR *** 2016 YILI "RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI OKUMA YARIŞMAMIZ BAŞLAMIŞTIR.. TÜM YARIŞMACILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ *** > DİNİ KONULAR > Allah ( C.C. )

Allah ( C.C. ) Rabbimize sığınıp da çıktık yola...

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 22-08-11, 13:29   #1
gülhan
Forum Müptelası
 
gülhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2011
Mesajlar: 6.812
Tesekkür: 559
625 Mesajina 896 Tesekkür Aldi
Standart ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

Bir gün Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme sıcak bir yemek getirildi. Yedi ve yemekten sonra; "Elhamdülillah. Şu ve şu kadar zamandan beri karnıma sıcak bir yemek girmedi" buyurdu. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)

Elhamdülillah demek, şükürlerin başıdır. Allahü teâlâya şükretmeyen O'na hamd etmemiş (senâ etmemiş, O'nu övmemiş) olur. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)

Zikrin (Allahü teâlâyı anmanın) en üstünü, Elhamdülillah demektir. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)

Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır:Selâmına cevap vermek, hastasını dolaşmak, cenâzesinde bulunmak, dâvetine gitmek ve aksırdığı zaman Elhamdülillah deyince, Yerhamükallah demek. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)

Yemeğe ve içmeğe başlarken Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) okumalıdır. Yimek-içmek sonunda Elhamdülillah demelidir. (Seyyid Alizâde)

BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?


Sual: Euzü ve Besmele’nin manası nedir?
CEVAP
Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

Sual: Besmelenin fazileti nedir?
CEVAP
İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.

Euzü okumak, (Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.

Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya başlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir.

Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'uzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 98)

Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat]

(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi]

(Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]

(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani]

(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat]

(Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberani]

(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünni]

(Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

Sual: İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?
CEVAP
Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha uygundur.

Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!

İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)

Besmeleyle başlamak
Sual: Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi?
CEVAP
Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini Latin harfleriyle karışık yazmak caiz olmaz. İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Hindistanlı Dost Muhammed Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki:

Peygamber efendimiz, mektupların başına, (Bismillâhirrahmânirrahîm) yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus’a gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye Besmele yazmasını emretti.

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır.Besmele; bütün mevcudatın lisan-ı haliyle ve kavliyle dillerinde devamlı tekrar edilen dua, zikir ve anahtardır.BESMELE'NİN ANLAMIRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlar ve ancak Ondan yardım dileriz. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.HERŞEY ALLAH'I TESBİH EDERBesmele Allah’a uzanan manevî bir hat ve irtibattır. Bu duaya insanlar, hayvanlar ve bitkilerden tutun, cansız varlıklara kadar her şey iştirak etmektedir. Zira Kur'ân-ı Kerîm’deki “O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tesbihini anlamazsınız” (İsrâ sûresi, 17/44) âyeti, bu hususu ortaya koymaktadır.BESMELE BİR ANAHTARDIRBesmele, dinî açıdan da İslâm nişanını gösteren bir definenin anahtarıdır. Çünkü “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım” diyerek, yapacağımız işlerin gerçek faili, yaratanı olmadığımızı, bizi de fiillerimizi de yaratan bir güç ve kudrete bağlı bulunduğumuzu, ancak O’nun müsaadesiyle işe başlayabileceğimizi, yapacağımız her şeyi O’nun için yapmamız gerektiğini ilan ederiz.İNSAN BESMELEYLE YÜKSELİRBesmeleye devam etmek ve ona karşı hürmet ve saygı göstermek, kişinin dünyevî ve uhrevî yükselmesine vesiledir. Meselâ ilk devir sûfîlerinden olan Bişr el-Hâfî’nin (ö.227/841) seyr u sülûku ve seyr u sülûktaki mertebesi şu hadiseye dayanmaktadır: O, yolda bulduğu ve üzerinde “Besmele” yazılı bir kâğıdı itina ile temizledikten sonra levha haline getirerek muhafaza etmiş, bunun üzerine rüyada bir ses kendisine, besmeleye karşı bu hürmetinden dolayı adının dünya ve ahirette saygın kılındığını bildirmiş, böylece Bişr, zühd ve takvada zirveye ulaşmıştır (Ebu Nuaym, 8:336). Bişr el-Hafî, kaç asır sonra günümüzde bile bilinen, hayır ve sena ile anılan evliyâdandır.BESMELE MANEVİ BİR BAĞ VE DUADIRNetice olarak besmele, dünyevi kapıları açan, âdetleri ibadete çeviren (yemek yerken, su içerken v.s de çekilen besmeleler gibi) sihirli bir anahtardır. Besmele, aynı zamanda Allah ile kul arasındaki irtibatı sağlayan manevi bir bağ ve duadır.Ve son olarakta besmeleyi dilimizden çıkarmayalım
__________________
Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa.
Bilemezsin;
Bilseydin ödün kopardı..
Dokunamazdın.

Konu gülhan tarafından (22-08-11 Saat 13:37 ) değiştirilmiştir.
gülhan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20-10-11, 15:32   #2
Hatice_Sultan
Administrator
 
Hatice_Sultan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 7.791
Tesekkür: 1.906
805 Mesajina 1.306 Tesekkür Aldi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

Rabbim şükrümüzü daim etsin inşallah...Allah razı olsun prensesim...
__________________

Dil harap,Gönül yorgun...!Ya R A B hüznü'me Dua sürdüm sabır taneleri ile...
Olurmuki akibetim hayır diye...!


http://gecelerinsultani.blogcu.com/
Hatice_Sultan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20-10-11, 17:46   #3
enes
Forum Müptelası
 
enes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2010
Mesajlar: 1.049
Tesekkür: 0
8 Mesajina 9 Tesekkür Aldi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM
enes isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-10-11, 20:54   #4
beyaznur
Yeni Üye
 
beyaznur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2009
Mesajlar: 28
Tesekkür: 0
1 Mesaja Tesekkür Edildi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

EUZÜ BESMELE (İstiaze)

Euzünün manası: Taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah’ a sığınırım.
İstiaze (euzu besmele) Kur’an’ ın aynı zamanda bize bir emri. Nahl suresinde, ‘’Kur’an okuyacağın zaman taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah’a sığın ‘’ diye emredilmektedir. (98-99)
Başka bir surede, Araf suresinde, ‘’Eğer şeytan sana vesvese verirse, senin gönlüne üfürürse, senin zihnini bulandırmaya kalkarsa Allah’a sığın. Onun vereceği her türlü vesveseden, kalbine atacağı her türlü bulanıklık ve zihnine getireceği her türlü gölgeden Allah’a sığın!’’ buyurulmaktadır.
Tabi bu hitaplar özelde Efendimiz (S.A.V.)’e, genelde hepimizedir. Çünkü hiç birimizin kalbi ve kafası şeytanın vesvesesinden, onun desisesinden, üfürüğünden ve gölgesinden hali değildir.
İstiaze bir sığınma, bir ruh hali uyandırma operasyonudur. Yani bir bilinç inşasıdır insanda. Niçin? Çünkü bilinçsiz olarak Allah’ın vahyine muhatap olmamız istenmemekte. Çünkü insan Allah’ın vahyine bir inek gibi, kuş gibi, sinek gibi, bir solucan gibi değil, Allah’ın kendine akıl nimetini ihsan ettiği bir varlık olarak, şuurlu ve akıllı bir şekilde dinlemesini, algılamasını istemekte.
Bu bilinç tamamen Allah’a teslimiyet ve her türlü yasak ve düşünceye kalp ve kafamızı kapatmak anlamına geliyor. Bu anlamda euzu……….. diyen bir insan ‘’vahyin diriltici soluğuna teslim oldum’’ demiş oluyor. Çünkü vahiy, karşısında diiri bir bilinç, diri bir insan, diri bir şuur, diri bir yürek istiyor.
Yasin suresinde geçen bir ayet şöyle diyor: ‘’ Kur’an’ın indirilişi diri olan kimseleri uyarmak içindir.’’ Demek ki Allah hitabının karşısında, vahyinin karşısında ölü ruhlar istemiyor. Ölü bedenler istemiyor. Şuursuz insanlar istemiyor. Buradaki dirilik elbette fiziki bir dirilik değil, zihni, kalbi bir diriliktir.
Onun için istiaze bir diriliştir. Dirilişin anahtarıdır. Siz bu sözü söylemekle ‘’ ben ey Allah’ım senin hitabına diri bir yürek, diri bir bilinç ve diri bir şuurla lebbeyk diyorum. Buyur diyorum. Buyur Ya Rabbi! Gönlüme hitabını konuk et, kelamını konuk et. Ve ben senin emrine bu şekilde amade olduğumu duyuruyorum’’ demektir.
İstiaze bir şeyi söylemek değil, bir tavır almaktır.
Kur’an okumaya başladığın zaman kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığın. Yani ‘’sınırım de!..’’ değil. SIĞIN!
Bir şeyi söyle diye emredilmiyor. Bir şeyi yap diye emrediliyor.
Neyi yapacağız? Sığınma işlemini.
Neyle yapacağız? Bilinçle yapacağız.
Niçin yapacağız? Çünkü Kur’an karşısında diri bir insan istiyor. Onun için istiaze Peygamber (A.S.) ‘ın Kur’an’a ve namaza başlarken daima söylediği bir cümle idi. Sadece söylediği değil, yaptığı bir eylem idi. Klap eylemi idi, zihni yeniden bir inşa idi.

BESMELE (Bismillahirrahmanirrahim)

Kur’an’ı bir siteye benzetirseniz, muhteşem bir siteye, bu sitenin kapısı Fatiha’dır diyebiliriz. Fatiha eğer Kur’an sitesinin kapısıysa, bu kapının anahtarı da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim anahtarıyla bu kapıyı açarsınız.
Besmelenin salt anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
Başında ki B harfi ilsak içindir arap dilinde. Yani bir şeyi bir şeye bağlamak. İki şey arasında köprü kurmak. İki şey arasında iletişim sağlamak içindir besmelenin başındaki B harfi. Peki besmele neyi neye bağlıyor? Bu ilsak ne içindir? Besmelenin sırrı da burada gizli. Besmelenin tüm hikmetini o B harfi vermektedir.
Çünkü besmele hayatı Allah’a bağlayan bir köprüdür.
Besmele eşyayı kutsala bağlayan bir bağdır.
Besmele yüreği Rabbine bağlayan bir kablodur.
Besmele dünyayı ukbaya bağlayan, geçiciyi kalıcıya bağlayan, eşyayı yaradana, mahluku Halık’a bağlayan muazzam bir bağ…
Besmele bu anlamıyla bir hayat felsefesidir. Besmeleli insan Allah’lı insandır. Bir işe başlarken Efendimiz (S.A.V.) onun için besmele çeker ve bize de çekilmesini tavsiye ederdi.
Besmele ile başladığımız bir iş Allah’a ısmarladığımız bir iştir. Bir işe başlarken besmele çekmenizle siz şunu söylemiş oluyorsunuz:
1- ‘’Ben bu işimi Allah’lı yapıyorum. Allah’ sız düşünemiyorum. ‘’
2- ‘’Ben bu işimi Allah sayesinde yapıyorum. Ondan aldığım güç, akıl, nimet, beden vs sayesinde yapıyorum. Eğer O bu nimetleri bana vermemiş olsaydı ben bunu yapamazdım.’’ Demektir. Bu manada besmele bir teşekkürdür.
3- Başka bir anlamıyla ‘’Ya Rabbi senin yardımını istiyorum.’’ Duasıdır. ‘’Ya Rabbi ben bu işi yapıyorum ve yaptığımı sana haber veriyorum ki, sen yardım edesin, yetişesin, el atasın’’ demektir.
Onun için günaha besmele çekilmez. Niçin? Allah’ın razı olmadığı şeye Allah’ın adıyla başlanmaz.
Hayatı besmeleli olan bir insan, hesabı verilecek bir hayat yaşamış demektir.
Allah ismi özel bir isimdir.
Kur’an’ı Hakim’ de iki bini aşkın sayıda Allah’ın en çok geçen adıdır. Ve bu ad Allah ‘ın özel adı olması hasebiyle Allah’ın tüm güzel isimlerininde kendisine sıfat olduğu bir mevsuftur. (Mevsuf : Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş. Sıfat tamlamarında tamlanan…)
Allah’ ın tüm diğer isimleri bu isme sıfat olarak kullanılır.
Allah ismi Celali Allah’taan başkası için hiçbir şekilde kullanılamaz. Türetilmemiştir. Çoğulu yoktur. Allah’lar denilemez!
Yine Allah lafzı Celali’nin yerini hiçbir isim tutmaz. Onun yerine bir başka isim geçirilemez. Örneğin tanrı, ilah Allah lafzının yerini kesinlikle tutmaz. Ncak diğer iisimleri ile birlikte, Allah’ın has ismi olan Allah kullanılabildeği gibi, Allah ismi dışındaki diğer isim ve sıfatlar da tek başına kullanılabilir.
Er Rahman: Sıfat-ı müşebbehedir arap dilinde. Bu bir şeyin özünü ifade eder. Yani, ‘’bu kimdir?’’ sorusuna verilen bir cevaptır.
‘’Allah kimdir?’’ diye sorsanız eğer, Cenab-ı Hak kendisini bize ‘’Rahman’dır’’ diye tanıtıyor. Onun için Er Rahman ismi de Allah’a hastır. İnsana verilemez. Er Rahman özel bir isimdir ancak tecellisi tüm alemi kapsar. Allah Rahman ismi sayesinde yerlere, göklere lütfeder. Rahman isminin kapsamında yaalnız mü’minler değil kafirlerde vardır. Yalnız canlılar değil, cansızlarda vardır. Yalnız şuurlular değil, şuursuzlarda vardır. Yani Allah Rahman ismi sayesinde gökleri tutmakta, hayvanları yaşatmakta, ağaçları otları ve tüm alemi, varlığı ayakta tutmaktadır. İşte Rahman isminin bir tecellisidir.
Rahim ismi; o ise Allah’ın fiili sıfatına dalalet eder. Rahman zatına dalalet eder. Yani :’’Ey Allah’ım sen kimsin?’’ soorusuna ‘’Rahman’dır’’ cevabını verebilirsiniz. Peki ‘’Rahim’dir’’ cevabı hangi soruya verilebilir? ‘’Ey Allah’ım, sen yaptığın işi nasıl yaparsın?’’ sorusunun cevabıdır. Yani:’’Rahmetle yaparım’’
-Ben Rahman’ım, acıyanım,ben Rahmetliyim, ben merhametliyim, ben şefkatliyim, ben severim. Yaptığım işide rahmetle yaparım. Muamelemi rahmetle yaparım…
Onun için Rahim ismi fiilidir. Rahman ismi zatidir. Öz varlığına yönelik bir sıfattır, boyuttur Rahmet. Ama Rahim Allah’ın fiiline müteallıktır. Yaptığı her bir şeyi rahmetle yapar, demektir. Bunun için Allah zatında rahmetli, fiillerinde merhametliidir.
Biz besmeleyi bu manada şöyle tercüme edebiliriz: Rahman özelliğiyle tüm yarattıklarına merhametle muamele eden Allah’ın adıyla…
Besmele sadece Muhammed ümmetine has bir cümle değil, bir anahtar değil, önceki islam peygamberlerinin de kullandığı bir anahtardır.
Nuh A.S. ‘da gemiye binerken ve tüm inananlarını gemiye alırken, gemi hareket etmeden gemiyi bu cümle ile hareket ettiriyor. Buradan anlaşılıyor ki, insanlık tarihi boyunca islam peygamberlerinin tümü besmeleyi bir anahtar olarak kullanmıştır. Bu bize neyi ifade eder?
Şunu: Evrensel değişmez değerlerin öbür adı olan İSLAM’ın değişmez değerlerinden biri de besmelenin verdiği bakış açısıdır. Yani;
1-Allah insanın her bir işine karışır.
2-İnsan eğer Allah’ın yardımını istiyorsa Allah ile başlamak durumundadır.
3-İnsan yaptığı her bir şeyde Allah’a olan borcunu hatırlamak ve ona teşekkür etmek durumundadır.
İşte bu insanlığın değişmez değerlerinden birinin, değişmez bir göstergesidir.
İlk inen ayet besmeleyi emrederek başlıyordu. Alak suresi ilk ayet:’’Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!’’
Demek ki peygambere ilk indirilen ayet besmele ile başlamasını emrediyor. Yani besmele ile başlamıyor, ama besmeleyi emrediyordu. İşte peygamber bu emri tutarak Kur ‘an okumaya besmele ile başladı.
beyaznur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-10-11, 21:01   #5
beyaznur
Yeni Üye
 
beyaznur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2009
Mesajlar: 28
Tesekkür: 0
1 Mesaja Tesekkür Edildi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

El Hamdü: Kur-an’da tam 38 kez geçer. 38 yerde de aynı manaya gelir. Muhkem bir sözcüktür. İkinci bir manası yoktur. Ve mükemmellik atfı demektir. Yani bir şeye mükemmellik vermek demektir. Övgülerin mükemmeli, sevgilerin mükemmeli, tüm senaların mükemmeli, tüm yüceltmelerin en mükemmeli kim içindir? Allah içindir. Yani bu şu demektir:Mükemmelik Allah’tan başkasına ait değildir. Ne kadar güzellik varsa tanıdığınız, bildiğimiz hepsini mükemmel bir biçimde Allah’a atfedebiliriz. Bu, bu anlama gelir.

HAMD VE ŞÜKÜR


Vermediklerine hamd ettiğinizde, hamdin sırrına ermiş olursunuz.


Zira her istediğinizi vermiş olsaydı, belanızı bulmuş olurdunuz.

Şükür Allah’ın fiiline, hamd ise zatına yöneliktir.

Var olmak; hamd etmek için yeterli gerekçedir.

Şükür (elhamdülillah) sadece nimet verilince yapılır, hamd (hamd olsun) ise hem verilince hem alınınca yapılır; zira:


1-O vermişti O aldı.


2-Daha büyüğünü alabilirdi.


3-Daha büyüğünü vermek için almış olabilir.


4-Verişinin mi alışının mı hayır olduğunu biz değil O bilir.

Elhamdu lillahi rabbi’l- alemin’in derin manası şudur:’’Allah’ı layıkıyla ancak Allah över.

Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur.Nafile ibadetler, farz ibadetlere kendi cinsinden şükretmektir.

Hamd, Allah’ın övdüğünü övmektir.

Bir nimete şükür, onu yaratılış amacı istikametinde kullanmaktır.

Ekmeğe değil, ekmeği yaratana şükret!
beyaznur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 31-10-11, 17:40   #6
gülhan
Forum Müptelası
 
gülhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2011
Mesajlar: 6.812
Tesekkür: 559
625 Mesajina 896 Tesekkür Aldi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

Allah binbirkere raZI OLSUN TEŞEKKÜRLER.........
gülhan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-12, 15:53   #7
safa
Forum Müptelası
 
safa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Bulunduğu yer: erbaa
Mesajlar: 1.770
Tesekkür: 95
77 Mesajina 124 Tesekkür Aldi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

Allah razı olsun...
safa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-12, 16:52   #8
gülhan
Forum Müptelası
 
gülhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2011
Mesajlar: 6.812
Tesekkür: 559
625 Mesajina 896 Tesekkür Aldi
Standart Cevap: ELHAMDULLAH NE DEMEKTİR BESMELE NEDEN VE NİÇİN KULLANILIR?.

sizden de inşallah..
gülhan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
besmele , demektİr , elhamdullah , kullanilir , neden , nİÇİn


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Neden ve Niçin Namaz? Fuzuli Dini Konular 3 05-09-11 13:18


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:56.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 .
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
ListeNur.de - islami siteler listesi
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138